youtube youtube youtube youtube

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี

สาธารณสุขนิเทศก์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี

สาธารณสุขนิเทศก์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4

ภาพกิจกรรม ผู้บริหาร


ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4

รายละเอียด

ประชุมสื่อสารประชาสัมพันธ์ นโยบายบัตรประชาชนใบเดียว เขตสุขภาพที่ 4

ประชุมสื่อสารประชาสัมพันธ์ นโยบายบัตรประชาชนใบเดียว เขตสุขภาพที่ 4

รายละเอียด

รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) กรุงเก่า ครบ ๗๐๐ ปี

รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) กรุงเก่า ครบ ๗๐๐ ปี

รายละเอียด

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

รายละเอียด

ภาพกิจกรรม สนข.4


จัดประชุมโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร การสร้างทีมงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ปี 2566

จัดประชุมโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร การสร้างทีมงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ปี 2566

รายละเอียด

อบรมการใช้โปรแกรม Smart Office

อบรมการใช้โปรแกรม Smart Office

รายละเอียด

จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเล่าถอดบทเรียนสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2565

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเล่าถอดบทเรียนสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2565

รายละเอียด

กลุ่มงานอำนวยการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง
คณะอนุกรรมการด้านการจัดการความรู้
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบเภสัชกรรม
งบทดลองประจำเดือน

Youtube •    Kick Off กิจกรรม 30 บาท จ.สิงห์บุรี


 •    Care D+ team รพ.บางปะอิน


 •    Care D+ team รพ.เสนา


 •    Care D+ team รพ.อ่างทอง


 •    Care D+ รพ.ไทรน้อย


 •    สป.สัญจร จังหวัดลพบุรี


 •    โครงการพาหมอไปหาประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 •    เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว จังหวัดสิงห์บุรี (นำร่องเขตสุขภาพที่ 4)


 •    นโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 MOPH channel ผู้ติดตาม 7.67 พัน คน ติดตาม


 •    กิจกรรม พิธีเปิด Kick off มุม เติมรัก ปันสุขตามนโยบาย Care D Corner


 •    Kick Off โครงการพาหมอไปหาประชาชน


 •    ประชุมสำนักงาน


 •    จัดประชุมโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร


 •    ประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2567 - 2570


 •    ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 8/2566


 •    ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 7/2566


 •    ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 5/2566


 •    ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 6/2566


 •    ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2566


 •    ศึกษาดูงาน รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา


 •    ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2566


 •    โครงการประชุมมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 4


 •    ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.ชุมชน ในจังหวัดรพระนครศรีอยุธยา


 •    รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก จังหวัดนนทบุรี


 •    หอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง และทีมสหสาขาหลอดเลือดสมอง ด้านระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แบบครบวงจรและระดับนานาชาติ


 •    เพลง Feeling OK ผลิตขึ้นมา สำหรับ การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง


 •    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสปสช. หนุนงบสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ


 •    รพ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี คนบันดาลไฟ ปี2


 •    หนทางพารวย EP.204 (1/2) “เครื่องล้างไตอัตโนมัติ APD” ทางเลือก เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง


 •    ผอ.รพ.พระนารายณ์มหาราชร่วมพิธีส่งมอบหลังซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ในโครงการ "ปันน้ำใจ "


 •    ผตร.เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ สปสช. เพิ่มบริการ “ทำเส้นเลือดฟอกไต”ช่วยผู้ป่วยไตวายสิทธิบัตรทอง เข้าถึงการรักษาได้เร็ว
แผนที่

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 (ติดกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี)549/1 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

โทร 0 3623 0929   โทรสาร 0 3623 0930   E-mail : rhsoffice4@gmail.com