สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข
rhsoffice4 rh4 036230929
ศึกษาดูงาน “การพัฒนาระบบบริการ” โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 19 กันยายน 2566 คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 นำโดยนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมกับรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน“การพัฒนาระบบบริการ”และ พาเยี่ยมชมการใช้งานระบบ อาทิ Paperless และโปรแกรมคลังพัสดุ ซึ่งสามารถช่วยลดความผิดพลาดในการจัดยา ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังสามารถค้นหาประวัติการจ่ายยาได้สะดวก และเพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นโรงพยาบาลที่ประชาชนในพื้นที่ไว้วางใจในการรักษาพยาบาล