สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข
youtube youtube youtube youtube
ลำดับ ชื่อ EmbedYoutube วันที่
1 โครงการพาหมอไปหาประชาชน จ.สิงห์บุรี 14 มิ.ย. 2567
2 โครงการพาหมอไปหาประชาชน จ.สิงห์บุรี 14 มิ.ย. 2567
3 โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ จัหวัดสิงห์บุรี 14 มิ.ย. 2567
4 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 30 บาท รักษาทุกที่ จังหวัดสิงห์บุรี 29 เม.ย. 2567
5 เปิดสถานชีวาภิบาล ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 4 วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี 23 เม.ย. 2567
6 เปิดสถานชีวาภิบาล วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี 22 เม.ย. 2567
7 Kick Off กิจกรรม 30 บาท จ.สิงห์บุรี 5 เม.ย. 2567
8 Care D+ รพ.ไทรน้อย 13 มี.ค. 2567
9 Care D+ team รพ.อ่างทอง 13 มี.ค. 2567
10 Care D+ team รพ.เสนา 13 มี.ค. 2567
11 Care D+ team รพ.บางปะอิน 13 มี.ค. 2567
12 สป.สัญจร จังหวัดลพบุรี 6 มี.ค. 2567
13 โครงการพาหมอไปหาประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27 ก.พ. 2567
14 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว จังหวัดสิงห์บุรี (นำร่องเขตสุขภาพที่ 4) 21 ก.พ. 2567
15 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 MOPH channel ผู้ติดตาม 7.67 พัน คน ติดตาม 20 ก.พ. 2567
16 กิจกรรม พิธีเปิด Kick off มุม เติมรัก ปันสุขตามนโยบาย Care D Corner 19 ก.พ. 2567
17 Kick Off โครงการพาหมอไปหาประชาชน 15 ม.ค. 2567
18 ประชุมสำนักงาน 2 ต.ค. 2566
19 จัดประชุมโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร 27 ก.ย. 2566
20 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2566 22 ก.ย. 2566
21 ประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2567 - 2570 26 ก.ย. 2566
22 ศึกษาดูงาน รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา 22 ก.ย. 2566
23 ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2566 22 ก.ย. 2566
24 ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 6/2566 22 ก.ย. 2566
25 ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 5/2566 22 ก.ย. 2566
26 ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 7/2566 22 ก.ย. 2566
27 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.ชุมชน ในจังหวัดรพระนครศรีอยุธยา 11 ก.ย. 2566
28 โครงการประชุมมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 4 11 ก.ย. 2566
29 ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 8/2566 22 ก.ย. 2566
30 รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก จังหวัดนนทบุรี 7 ก.ย. 2566
31 หอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง และทีมสหสาขาหลอดเลือดสมอง ด้านระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แบบครบวงจรและระดับนานาชาติ 18 ส.ค. 2566
32 เพลง Feeling OK ผลิตขึ้นมา สำหรับ การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง 24 มิ.ย. 2566
33 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสปสช. หนุนงบสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ 19 มิ.ย. 2566
34 รพ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี คนบันดาลไฟ ปี2 27 เม.ย. 2566
35 หนทางพารวย EP.204 (1/2) “เครื่องล้างไตอัตโนมัติ APD” ทางเลือก เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 24 เม.ย. 2566
36 ผอ.รพ.พระนารายณ์มหาราชร่วมพิธีส่งมอบหลังซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ในโครงการ "ปันน้ำใจ " 5 เม.ย. 2566
37 ผตร.เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ สปสช. เพิ่มบริการ “ทำเส้นเลือดฟอกไต”ช่วยผู้ป่วยไตวายสิทธิบัตรทอง เข้าถึงการรักษาได้เร็ว 22 มี.ค. 2566