สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข
rhsoffice4 rh4 036230929
ชื่อ EmbedYoutube วันที่
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก จังหวัดนนทบุรี 7 ก.ย. 2566
ผอ.รพ.พระนารายณ์มหาราชร่วมพิธีส่งมอบหลังซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ในโครงการ "ปันน้ำใจ " 5 เม.ย. 2566
รพ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี คนบันดาลไฟ ปี2 27 เม.ย. 2566
จัดประชุมโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร 27 ก.ย. 2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2567 - 2570 26 ก.ย. 2566
หนทางพารวย EP.204 (1/2) “เครื่องล้างไตอัตโนมัติ APD” ทางเลือก เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 24 เม.ย. 2566
เพลง Feeling OK ผลิตขึ้นมา สำหรับ การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง 24 มิ.ย. 2566
ผตร.เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ สปสช. เพิ่มบริการ “ทำเส้นเลือดฟอกไต”ช่วยผู้ป่วยไตวายสิทธิบัตรทอง เข้าถึงการรักษาได้เร็ว 22 มี.ค. 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 8/2566 22 ก.ย. 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 7/2566 22 ก.ย. 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 5/2566 22 ก.ย. 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 6/2566 22 ก.ย. 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2566 22 ก.ย. 2566
ศึกษาดูงาน รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา 22 ก.ย. 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2566 22 ก.ย. 2566
ประชุมสำนักงาน 2 ต.ค. 2566
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสปสช. หนุนงบสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ 19 มิ.ย. 2566
หอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง และทีมสหสาขาหลอดเลือดสมอง ด้านระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แบบครบวงจรและระดับนานาชาติ 18 ส.ค. 2566
โครงการประชุมมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 4 11 ก.ย. 2566
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.ชุมชน ในจังหวัดรพระนครศรีอยุธยา 11 ก.ย. 2566