ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภท ไฟล์แนบรายละเอียด จำนวนการดาวน์โหลด
2024-01-10 16:21:23 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 ธค.66.pdf 62
2023-12-08 13:59:08 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 พ.ย.66.pdf 62
2023-11-06 08:56:25 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม2566 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 ตค66.pdf 62
2023-11-03 09:53:52 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดซื้อวัสดุปีงบ 2567.pdf 62
2023-10-04 10:52:41 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน2566 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 กย66.pdf 62
2023-08-18 16:36:49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะวัสดุคอม 4 รายการ.pdf 62
2023-08-18 16:36:00 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะวัสดุงานบ้าน 13 รายการ.pdf 62
2023-08-17 10:17:28 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 ก.ค.66.pdf 62
2023-08-17 10:15:39 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 มิ.ย.66.pdf 62
2023-08-17 10:15:12 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 เม.ย.66.pdf 62
2023-08-17 09:54:17 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดประชุม จำนวน ๗ รายการ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ6200.pdf 62
2023-06-19 15:30:32 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 พ.ค.66.pdf 62
2023-04-05 15:23:41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 1 งาน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 1 งาน.pdf 62
2023-04-05 15:21:34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อนำไปจัดบูธเสนอผลการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 4 ป้าย ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อนำไปจัดบูธเสนอผลการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 4 ป้าย.pdf 62
2023-04-05 15:19:36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ.pdf 62
2023-04-05 15:18:04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 งาน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 งาน.pdf 62
2023-04-05 14:56:22 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 มี.ค.66.pdf 62
2023-04-05 14:52:24 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 ก.พ.66.pdf 62
2023-02-23 14:17:51 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 ม.ค.66.pdf 62
2023-02-22 10:12:15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรปะจำเดือนมีนาคม2566 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเดือนมีค66.pdf 62
2023-02-01 10:04:54 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงาน3รายการ.pdf 62
2023-01-25 13:30:23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมประชุมทางไกล (Program Zoom) จำนวน ๒ หมายเลข ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะ ซื้อโปรแกรมซูม2หมายเลข.pdf 62
2023-01-11 11:44:45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 งาน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง.pdf 62
2023-01-11 11:43:32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณป้ายชื่อ สนข.4 จำนวน 1 งาน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณป้ายชื่อ สนข.4.pdf 62
2023-01-11 11:43:00 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งห้องน้ำหญิงชั้นที่2 สนข.4 จำนวน 1 งาน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งห้องน้ำหญิงชั้นที่2 สนข.4.pdf 62
2023-01-11 11:41:57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 งาน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมกล้องถ่ายภาพดิจิตอล.pdf 62
2023-01-06 14:40:47 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.65 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 ธ.ค.65.pdf 62
2022-12-21 13:46:21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์7รายการ.pdf 62
2022-12-21 13:41:04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลอดไฟ LED 12 วัตต์ จำนวน 14 หลอด และสายยาง 5/8” จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะซื้อหลอดไฟและสายยาง.pdf 95
2022-12-19 09:19:37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะวัสดุสำนักงาน.pdf 62
2022-12-08 11:55:31 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พ.ย.65 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 พ.ย.65.pdf 62
2022-12-08 11:53:48 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ต.ค.65 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 ต.ค.65.pdf 62
2022-12-08 11:53:08 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2565 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ประจำปี 2565.pdf 62
2022-12-08 11:52:38 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ก.ย.65 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 ก.ย.65.pdf 62
2022-12-08 11:52:13 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ส.ค.65 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 ส.ค.65.pdf 62
2022-12-08 11:51:51 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ก.ค.65 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 ก.ค.65.pdf 62
2022-12-08 11:51:06 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิ.ย.65 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 มิ.ย.65.pdf 62
2022-12-08 11:50:09 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พ.ค.65 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 พ.ค.65.pdf 62
2022-12-08 11:49:49 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เม.ย.65 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 เม.ย.65.pdf 62
2022-12-08 11:49:25 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มี.ค.65 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 มี.ค.65.pdf 62
2022-12-08 11:49:02 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ก.พ.65 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 ก.พ.65.pdf 62
2022-12-08 11:48:37 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ม.ค.65 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 ม.ค.65.pdf 62
2022-12-08 11:48:08 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธ.ค.64 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 ธ.ค.64.pdf 62
2022-12-08 11:47:00 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พ.ย.64 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 พ.ย.64.pdf 62
2022-12-08 11:46:14 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ต.ค.64 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) สขร.1 ต.ค.64.pdf 62
2022-11-30 09:22:45 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปี66 Update.pdf 134
2022-11-30 08:56:36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันประจำเดือนธันวาคม 2565 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะเดือนธค65.pdf 62