สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข
rhsoffice4 rh4 036230929
เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตลาดอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ภาคส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ลงเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบของอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตลาดอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบเหตุอย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น